Usługi detektywistyczne

Nr Koncesji: RD-36/2019

CBBP świadczy usługi detektywistyczne na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, zapewniając Klientom absolutną dyskrecję. Świadczymy nasze usługi na najwyższym poziomie posiadając ogromne zasoby wiedzy odnośnie kwestii prawnych, socjologii, psychologii oraz wielu innych.

 

 

 

Usługi detektywistyczne w Gdyni obejmują m.in.:

 • POSZUKIWANIA RODZICIELSKIE
 • POZYSKIWANIE DOWODÓW ZDRADY PARTNERA
 • WERYFIKACJA PRZESZŁOŚCI
 • WYWIAD GOSPODARCZY
 • WERYFIKACJA KONTRAHENTA
 • WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW
 • POZYSKIWANIE INFORMACJI NA TEMAT MAJĄTKU
 • USTALANIE ADRESU

 

POSZUKIWANIA RODZICIELSKIE

Do uprowadzenia rodzicielskiego dochodzi, gdy jedno z rodziców/ opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica/ opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Uprowadzenie rodzicielskie następuje m. in. w momencie, gdy tuż po procesie rozwodowym jeden z rodziców całkowicie pozbawiony praw rodzicielskich lub posiadający ograniczone prawa rodzicielskie porywa dziecko. Wyrok rozwodowy jest podstawą do podjęcia działań przez policję. Często organy ścigania nie interweniują od razu. Od momentu uprowadzenia do chwili rozpoczęcia poszukiwań upływa jakiś czas, który firma CBBP jest w stanie racjonalnie wykorzystać.

Innym przypadkiem uprowadzenia dziecka jest sytuacja, gdy porwania dokonuje rodzic posiadający pełnię praw, który wbrew wiedzy i woli drugiego ukrywa miejsca pobytu dziecka. W tej sytuacji policja nie ma podstaw, aby podjąć działania zmierzające do odebrania dziecka, gdyż nie jest ono złamaniem prawa.

Bardzo ważne jest podjęcie jak najszybszych czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu dziecka poprzez wykonanie szeregu czynności wyjaśniających ewentualny powód, przyczynę czy związek innych osób jakie mogły pojawić się w związku z danym zaginięciem.

Rodzina z uwagi na więzi emocjonalne z zaginionym dzieckiem i przeżywanie szoku często nie jest w stanie racjonalnie podejmować czynności w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka.

Firma CBBP zajmuje się kompleksowymi poszukiwaniami rodzicielskimi:

 • ustalenie okoliczności i przyczyn zaginięcia,
 • odnalezienie świadków zdarzenia,
 • odnalezienie sprawców porwania,
 • odnalezienie poszukiwanego dziecka.

Kontakt z CBBP w sprawach dotyczących poszukiwań rodzicielskich jest możliwy całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Telefon 790-850-921.

 

POZYSKIWANIE DOWODÓW ZDRADY PARTNERA

Dokonujemy wiarygodnej dokumentacji działań oraz zachowań potencjalnie niewiernego partnera. Zebrany materiał może stanowić dla Sądu dowód w sprawie rodzinnej.

 

WERYFIKACJA PRZESZŁOŚCI

Poprzez działania operacyjne ustalamy wydarzenia, zdarzenia z przeszłości danej osoby. Ustalamy powiązania rodzinne prowadząc przy tym pełną dokumentacje zaistniałych ważnych sytuacji w życiu.

 

WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy to najskuteczniejszy sposób na podjęcie odpowiedzialnych decyzji dotyczących ochrony przedsiębiorstwa. Pozyskujemy informacje dotyczące sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców. Zbieramy informacje rynkowe niezbędne w działalności biznesowej, mające na celu ochronę firmy przed nieuczciwymi bądź niewypłacalnymi partnerami biznesowymi oraz szacowaniem ryzyka współpracy, jak i zdobywaniem przewagi konkurencyjnej. Usługa przeprowadzenia wywiadu gospodarczego oferowana przez CBBP to gwarancja skuteczności oraz pełnej dyskrecji. Usługi detektywistyczne wykonujemy na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej.

 

WERYFIKACJA KONTRAHENTA

Sprawdzamy kondycję ekonomiczną oraz biznesową potencjalnego kontrahenta, pozyskujemy rzeczywiste informacje oraz opinie od innych podmiotów a także pracowników. Badamy powiązania biznesowe , osobowe, weryfikujemy historię podmiotów i osób powiązanych.

 

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW

Przeprowadzamy profesjonalną kontrolę pomieszczeń biurowych, pojazdów oraz sprzętu pod kątem obecności urządzeń szpiegowskich( ukrytych kamer, podsłuchów, lokalizatorów gps itp.)

 

POZYSKIWANIE INFORMACJI NA TEMAT MAJĄTKU

Prowadzimy działania zmierzające do wykrycia zatajonego majątku oraz źródła dochodu. Ustalamy jego składniki oraz stan prawny. Zebrane informacje są pomocne w sprawach rodzinno-alimentacyjnych oraz rozliczeniach prywatnych.

Odzyskiwanie utraconego mienia
Pomagamy odzyskać utracone mienie- własności i prawa majątkowe, które zostało przywłaszczone/ przejęte przez osoby trzecie w sposób bezprawny (wywłaszczone nieruchomości,  przejęte nieruchomości, spadki, majątki rodzinne ).

USTALANIE ADRESU

Ustalamy miejsce zamieszkania, pobytu oraz miejsce zatrudnienia wskazanej przez Klienta osoby.

 

CENNIK:

KONSULTACJE – 100zł

OBSERWACJE – od 800zł do 1200zł / dzień

ZBIERANIE DOWODÓW ZDRADY – od 800zł do 1500zł / dzień

KONTROLA RODZICIELSKA – od 600zł do 1000 zł / dzień

USTALENIA STANU MAJĄTKOWEGO – od 500zł do 1.000zł / dzień

WYWIAD ŚRODOWISKOWY – od 1.500zł

WYWIAD GOSPODARCZY – od 4.000 zł

SPRAWY GOSPODARCZE, BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU, PRZESTĘPSTWA PRACOWNICZE – od 6.000 zł


google my business logo
youtube logo
instagram logo