Pracownicze Plany Kapitałowe

Słyszeliście o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)?

W październiku 2018 r. weszła ustawa dotycząca programu dodatkowego i “dobrowolnego”⁉️ oszczędzania na emeryturę.
link do treści ustawy 👇http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2811_u.htm

“Dobrowolność” polega na tym, że program AUTOMATYCZNIE obejmie pracowników w wieku 18-54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe (z opcją wypisania się z programu, po złożeniu stosownej deklaracji cyklicznie co 4 lata).

Dla firm, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika, program PPK jest OBOWIĄZKOWY z drobnymi wyjątkami.

Pracodawca za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł.

W zależności od ilości zatrudnionych w firmie osób program ‼️WCHODZI W ŻYCIE JUŻ OD LIPCA 2019 r.‼️

Zaskakująca ta dobrowolność…🤔🤔🤔

Pracownicze Plany Kapitałowe

google my business logo
youtube logo
instagram logo