SUKCES RODZI SUKCES

Mija już prawie rok od jednego z naszych największych przedsięwzięć.

Firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego podjęła się trudnego zlecenia, którego nie chciała podjąć się żadna inna firma z branży.

Zlecenie zakończone wielkim sukcesem.

Zadanie odzyskania budynku Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych, który był bezprawnie zajmowany przez pracowników jednej ze stron kilkumiesięcznego konfliktu.

Pani M. K., jako Założyciel uczelni, dnia 16 października 2017 r. uzyskała decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o rozpoczęciu likwidacji szkoły. Podstawą do wydania tej decyzji było zapewnienie ciągłości kształcenia Studentów przez inną Uczelnię, stąd obawy Studentów, oczekujących pod siedzibą Uczelni w czasie przejmowania budynku o ich dalszych losach były całkowicie bezpodstawne.

Działając z ramienia P. M. K. 13-go listopada 2017 r. pracownicy firmy CBBP weszli do siedziby Uczelni w godzinach jej funkcjonowania. Zostały zmienione zamki w drzwiach budynku, założono monitoring, ogrodzono cały teren.

Od tego momentu żadna niepowołana osoba nie przekroczyła progu Uczelni.

Zastosowano dozwolone metody operacyjno-techniczne, niezbędne do odzyskania nieruchomości.

Potwierdzeniem zgodności działania z prawem były przesłuchiwania Zarządu oraz wszystkich pracowników firmy CBBP przez Policję.

Całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

Budynek został odzyskany dnia 14. 11. 2017 r. o godzinie drugiej w nocy po tym, jak strona przeciwna dobrowolnie go opuściła. Po kilkumiesięcznych bataliach budynek będący własnością spółki trafił w ręce jego prawowitego właściciela.

Firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego pełniła pieczę nad zabezpieczonym budynkiem przez okres 14 dni, będąc w porozumieniu z Zarządem spółki oraz firmami zewnętrznymi mającymi swoje siedziby na terenie budynku Uczelni.

W podziękowaniach od zleceniodawcy czytamy:

„Rekomenduję firmę CBBP za fachowość, która połączona jest z osobistym zaangażowaniem we współpracę skierowaną na indywidualny projekt, dziękując jednocześnie za wykonanie ważnego i trudnego zlecenia”.

SUKCES RODZI SUKCES

google my business logo
youtube logo
instagram logo