Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Mamy przyjemność Was poinformować, że otrzymaliśmy “Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych” wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Nr Koncesji: RD-36/2019

CBBP – Rozwiązania detektywistyczne 🕵️‍♀️

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

google my business logo
youtube logo
instagram logo