STAŁA WSPÓŁPRACA

  • PIECZĘĆ PREWENCYJNA
  • *PROGRAM PREWENCYJNY - EXMISER, ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - dostępne w zakładce NIERUCHOMOŚCI

 

pieczęć rezerwacyjna
PIECZĘĆ PREWENCYJNA

PIECZĘĆ PREWENCYJNA 99 zł netto/miesiąc (przy minimum rocznej umowie)

Pieczęć prewencyjna to informacja umieszczona na dokumencie (w wyniku którego powstaje zobowiązanie finansowe, np. fakturze), która wskazuje na to, co stanie się w  sytuacji braku terminowego uregulowania zobowiązania od razu po upływie terminu płatności.

Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na dokumencie  wpływa motywująco na kontrahenta. Tym samym przyczynia się do ograniczenia liczby przeterminowanych zobowiązań i dzięki temu prowadzi do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zalety pieczęci:

  • skuteczna dyscyplina kontrahentów do terminowego regulowania należności
  • redukcja ilości niezapłaconych w terminie faktur
  • jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury windykacyjnej wobec opornych dłużników

google my business logo
youtube logo
instagram logo