STAŁA WSPÓŁPRACA

 • OFERTA ASYSTY DORADCZEJ - ABONAMENT
 • PIECZĘĆ PREWENCYJNA
 • *ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI, DOZORY OBIEKTÓW - dostępne w zakładce NIERUCHOMOŚCI

Oferta Asysty Doradczej -  ABONAMENT

ASYSTA DORADCZA ma na celu dostarczenie i wypracowanie dla Klienta określonych rozwiązań, w obszarach przez niego wskazanych, przez określony czas jej trwania.
Realizujemy usługi doradcze w pełnym zakresie, oparte na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Klienta i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować.

ABONAMENT PAKIET BASIC (1099 PLN netto/10h/mc)

Doradztwo z zakresu:

 • porady prawne
 • konsultacje z działem windykacji
 • konsultacje/doradztwo związane z bezpieczeństwem umów partnerskich, umów biznesowych, kontraktów, umów kupna i sprzedaży

Usługi:

 • pieczęć prewencyjna
 • asysta biznesowa/asysta bankietowa

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu (dodatkowo płatne) o:

Doradztwo z zakresu:

 • bezpieczeństwa osobistego
 • bezpieczeństwa w działaniach biznesowych
 • bezpieczeństwa obiektów, lokali usługowych, lokali mieszkalnych, domów
 • egzekwowania przymusowych rozstrzygnięć sądowych
 • budowy planu ochrony obiektu
 • zabezpieczenia technicznego obiektu
 • dozoru mienia
 • asysty osobistej
 • przedstawienia planu zabezpieczenia technicznego powierzonych obiektów

 

Realizujemy usługi doradcze w pełnym zakresie ich złożoności, od pojedynczych działań konsultingowych, po kompleksowe i zintegrowane doradztwo, oparte na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Klienta i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować. Oferujemy swoim Klientom wsparcie zarówno na obszarze biznesowym jak i prywatnym.

Atutem zespołu Doradców, jest praktyczne doświadczenie oparte na osobistych sukcesach w różnych dziedzinach i pełnionych funkcjach. Realizowane usługi ASYSTY DORADCZEJ mają na celu dostarczenie i wypracowanie dla Klienta określonych rozwiązań, w obszarach przez niego wskazanych, przez określony czas jej trwania.

 

pieczęć rezerwacyjna
PIECZĘĆ PREWENCYJNA

PIECZĘĆ PREWENCYJNA 99 zł netto/miesiąc (przy minimum rocznej umowie)

Pieczęć prewencyjna to informacja umieszczona na dokumencie (w wyniku którego powstaje zobowiązanie finansowe, np. fakturze), która wskazuje na to, co stanie się w  sytuacji braku terminowego uregulowania zobowiązania od razu po upływie terminu płatności.

Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na dokumencie  wpływa motywująco na kontrahenta. Tym samym przyczynia się do ograniczenia liczby przeterminowanych zobowiązań i dzięki temu prowadzi do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zalety pieczęci:

 • skuteczna dyscyplina kontrahentów do terminowego regulowania należności
 • redukcja ilości niezapłaconych w terminie faktur
 • jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury windykacyjnej wobec opornych dłużników

google my business logo
youtube logo
instagram logo