Pani Laura K. opuszcza zajmowane mieszkanie

Oficjalne oświadczenie firmy CBBP dotyczące medialnej afery, którą wytoczyła nieuczciwa lokatora ze swoim Partnerem – przeciwko Właścicielom I Administratorowi ❗️

Pani Laura dzisiaj podjęła decyzje o opuszczeniu zajmowanego lokalu i wezwała pracowników z Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Mimo, że jest z ojcem swojego dziecka, nie miał on ochoty zająć stanowiska w tym dramacie, co więcej pomagał jej się pakować.
Historia samotnej matki została zmyślona na potrzeby rozprawy sądowej oraz podsycenia całej sytuacji – pokrzywdzonej ofiary losu z dzieckiem na rękach.
W zajmowanym lokalu znajdowały się osobiste rzeczy oraz przybory „mężczyzny” – można tylko domniemać kogo.
Obecnie lokal zajmuje tylko jeden lokator.
Ojciec dziecka w dniu wczorajszym spakował xboxa i w chwili obecnej mieszka rzekomo z matką i bratem.

Nie Nam oceniać co kierowało ludźmi, którzy są odpowiedzialni za własne dziecko i ojcem, który wysyła własnego syna do ośrodka.

Czyżby to kolejny punkt istniejącego cyrku ?

Czy ojcu dziecka nie powinno być wstyd ?
Ku przestrodze!
Działając w obronie prawa własności❗️

Czas najwyższy zmienić ten kraj. Czas zmienić myślenie.

Chcąc mieszkać w Pałacu – zarób na niego, chcąc żyć w dostatku – zapracuj na to! Nie masz prawa żyć na cudzy koszt i sam jesteś odpowiedzialny za własne życie. Nikt inny.

Pani Laura K. opuszcza zajmowane mieszkanie

google my business logo
youtube logo
instagram logo