CZ.1 – W OBRONIE PRAWA WŁASNOŚCI

W OBRONIE PRAWA WŁASNOŚCI część 1

Dlaczego w Polsce, wydawać by się mogło rozwiniętym intelektualnie?  kraju dochodzi do sytuacji że mieszkaniem może rozporządzać lokator ( niby zgodnie z prawem, bo w chwili podpisania umowy najmu staje się pełnoprawnym posiadaczem lokalu?) a policja na jego żądanie „może” wyrzucić właściciela za drzwi z jego własnego mieszkania? I dokładnie w taki sposób postępuje.

Dlaczego uzyskanie nakazu eksmisji ( swoją drogą mimo którego Komornik Sądowy ma trudności z wyegzekwowaniem oraz okazuje niechęć w realizacji ze względu na niskie wynagrodzenie jakie otrzymuje za realizację) z polskiego Sądu graniczy z cudem a przynajmniej zabiera tyle czasu i siły właścicielowi ze nic tylko usiąść i płakać i płacić rachunki za nieuczciwego lokatora bo przecież to na barkach Właściciela leży obowiązek utrzymania mieszkania.

Polskie prawo nastawione na to aby przeciwdziałać bezdomności tym samym występuje PRZECIWKO PRAWU WŁASCNOSCI.

Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego działa w obronie prawa własności, w obronie mienia i majątku Właścicieli.

Nauczeni doświadczeniem naszych Klientów tj. Właścicieli mieszkań, lokali użytkowych i nieruchomości, wiemy jak trudno jest odzyskać swoja własność o znacznej wartości a przecież tym właśnie jest mieszkanie, dom czy lokal- nieruchomość, która ma swojego właściciela a nieuczciwy lokator(najemca) jest bandytą, który w nieuczciwy sposób przejął nieruchomość w posiadanie.

Nieudolność polskich organów w tym Sądów daje pole do popisu takim osobom, tym bardziej iż 26 stycznia 2018 roku została zmieniona ustawa o ochronie praw lokatorów, którzy dostali większe prawa i możliwości w zajmowaniu nieuczciwie-nielegalnie cudzych mieszkań.

W swoich artykułach będziemy opisywać sytuacje z jakimi mamy do czynienia w obronie prawa własności, o postawie organów ścigania w tym Policji, która bardzo często o dziwo wykracza poza prawo oraz swoje kompetencje nie mając pojęcia o sporach cywilno-prawnych , a w większości przypadków ingeruje wydając nakazy słowne podczas interwencji i rozstrzyga spory cywilne stawiając się na miejscu Sądu.

Przerost formy nad treścią i zajmowanie jakiegokolwiek stanowiska w sporze cywilno- prawnym nie należy ani do gestii ani do zakresu obowiązków Policji.

źródło Wikipedia:

Policja – umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego; jeden z organów ścigania.

Obecne trendy na rynku nieruchomości to procedery, gdzie lokatorzy wykorzystując nieudolne polskie prawo, zajmują cudza własność, nie płaca bo wg prawa nikt ich nie może wyrzucić na ulice, dewastują,  co więcej mogą bez wiedzy i zgody właściciela ( na podstawie umowy najmu) zameldować się w mieszkaniu.

Ku przestrodze innym, wyciągając pomocną dłoń, w obronie prawa własności działa firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego.

 www.biurocbbp.pl

CZ.1 – W OBRONIE PRAWA WŁASNOŚCI

google my business logo
youtube logo
instagram logo