PIECZĘĆ PREWENCYJNA

PIECZĘĆ PREWENCYJNA – WINDYKACYJNA

 

Pieczęć prewencyjna to informacja umieszczona na dokumencie (w wyniku którego powstaje zobowiązanie finansowe, np. fakturze), która wskazuje na to, co stanie się w  sytuacji braku terminowego uregulowania zobowiązania od razu po upływie terminu płatności.

Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na dokumencie  wpływa motywująco na kontrahenta. Tym samym przyczynia się do ograniczenia liczby przeterminowanych zobowiązań i dzięki temu prowadzi do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

 

Zalety pieczęci:

  • skuteczna dyscyplina kontrahentów do terminowego regulowania należności
  •  redukcja ilości niezapłaconych w terminie faktur
  • jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury windykacyjnej wobec opornych dłużników

Koszt użytkowania pieczęci: 99 zł netto/miesiąc (przy minimum rocznej umowie)

 

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

google my business logo
youtube logo
instagram logo