Uwaga Oszust – W obronie prawa własności cz. 2

Czy właściciel nieruchomości ma jakiekolwiek prawa, gdy najemca narusza prawo własności? Jak bardzo prawo chroniące wynajmujących działa na niekorzyść Właściciela?

W Polsce coraz częściej ma miejsce proceder, który znacząco narusza dobra Właściciela. Właściciele maja problem z NIEUCZCIWYMI NAJEMCAMI, czy DZIKIM LOKATORAMI, którzy NIE PŁACĄ ZA WYNAJEM i/lub PRZEBYWAJĄ BEZPRAWNIE W LOKALU. Niestety nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 26.01.2018 r. związuje ręce wszelkim organom. Z jednym z takich przypadków spotkaliśmy się kilka miesięcy temu.

Właścicielka lokalu podpisała UMOWĘ WYNAJMU z nowym lokatorem, który już po  dwóch tygodniach przedstawił Właścicielce FIKCYJNĄ FAKTURĘ za remont mieszkania. Należy wspomnieć, że w podpisanej przez obie strony umowie była zawarta informacja, iż wszelkie adaptacje i ulepszenia mieszkania wymagają pisemnej zgody Właściciela. Jak się domyślacie, o planowanym rzekomym remoncie Właścicielka nie została wcześniej poinformowana. Dodatkowo lokator przestał opłacać należności związane z wynajmem. Właścicielka zorientowała się również, że podczas podpisywania umowy zaginą jej ważny dokument dotyczący własności mieszkania.

Po dokładniejszym przeanalizowaniu, kim jest Najemca, okazało się, że ma na swoim koncie m. in. nieprawomocny wyrok dotyczący OSZUSTW BANKOWYCH, jest znany również pod DWOMA NAZWISKAMI. Właścicielka niezwłocznie powiadomiła Policję oraz Prokuraturę o wyżej opisanej sytuacji.

Jakakolwiek próba podjęcia kontaktu z Lokatorem kończyła się fiaskiem. Nawet wizyta w asyście Policji nie pozwoliła Właścicielce na wejście do jej mieszkania, aby zweryfikować sytuację związaną z „remontem” i tym, kto tak naprawdę mieszka w lokalu. Bezskuteczne szukanie pomocy u Prawników i Policji skłoniło ją do skorzystania z pomocy CENTRALNEGO BIURA BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO.

Działając w obronie prawa własności, w obronie mienia i majątku właścicieli firmy CBBP podjęło się tego wyzwania. Po kilku dniach od otrzymania pierwszych doniesień o wyżej opisanym procederze, MIESZKANIE WRÓCIŁO DO PRAWOWITEJ WŁAŚCICIELKI. Skuteczne działania firmy CBBP, zgodnie z literą prawa doprowadziły do dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez naruszyciela.

Nie obyło się jednak bez komplikacji, ponieważ jeden z wezwanych patroli Policji przekroczył swoje uprawnienia. Ingerował w SPÓR CYWILNO-PRAWNY i opowiedział się po jednej ze stron, nie mając rozeznania w całej sytuacji. Dodatkowo jeden z policjantów bezprawnie UŻYŁ SIŁY, a także kierował GROŹBY KARALNE do osób opowiadających się po stronie Właścicielki nieruchomości. Co więcej, pracownicy CBBP mieli wątpliwości co do jego trzeźwości (ten fakt został zgłoszony do Biura Spraw Wewnętrznych Policji).

CBBP przeprowadziło legalne negocjacje eksmisyjne z NIEUCZCIWYM LOKATOREM, dzięki którym obecnie dostęp do mieszkania posiada jedynie prawowita Właścicielka. Oszust dobrowolnie wyszedł z mieszkania, odebrał też swoje rzeczy.

Wydawać by się mogło, że cała sprawa powinna być zakończona, jednakże w dalszym ciągu bada ją Policja. Lokator jest na tyle bezczelny, że domaga się powrotu do mieszkania wbrew woli Właścicieli, jednocześnie szkalując, pomawiając i oczerniając Właścicielkę oraz firmę CBBP.

Żyjemy w kraju, gdzie jak się okazuje PRAWO NIE STOI PO STRONIE UCZCIWYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, a pomówienia i szykany zwrócone na osobę, czy firmę mimo braku potwierdzenia i tak rzucają złe światło w społeczeństwie.

CZY CHCIAŁBYŚ ABY TWOIM MIESZKANIEM WŁADAŁ OSZUST? Spałbyś spokojnie mając świadomość, że ktoś mógłby przejąć Twoją nieruchomość?

Należy mieć świadomość, iż sytuacje podobne do opisanej wyżej historii mają miejsce coraz częściej, a wiele pokrzywdzonych osób nie wie, gdzie szukać pomocy, skoro PRAWO NIE STOI PO STRONIE WŁAŚCICIELI LOKALI.

Czy jest to wina felernie skonstruowanego prawa czy nieodpowiedniego działania służb? Analizując opisaną powyżej sytuację, możecie odpowiedzieć na to pytanie sami.

Ku przestrodze innym, wyciągając pomocną dłoń, w obronie prawa własności działa firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego.

Uwaga Oszust – W obronie prawa własności cz. 2

google my business logo
youtube logo
instagram logo