W OBRONIE PRAWA WŁASNOŚCI CZ. 3

W niedalekiej przeszłości mieliśmy do czynienia z trudnym i problematycznym procederem ZAJMOWANIA MIESZKANIA BEZ TYTUŁU PRAWNEGO. Nie jest to niestety odosobniony przypadek. W tej oraz w podobnych sprawach zgłasza się do nas coraz więcej poszkodowanych osób.

W styczniu 2018 r. w życie weszła nowelizacja USTAWY O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, która w efekcie daje większe możliwości oszustom do BEZPRAWNEGO ZAJMOWANIA I POSIADANIA LOKALU. Usunięcie nieuczciwego najemcy za brak dokonywania opłat, czy niszczenie wynajmowanego mieszkania jest bardzo utrudnione.

W sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia było podobnie. W jednej z kamienic mieszkanie zajmowała starsza pani, od wielu lat NIE UISZCZAŁA ŻADNYCH OPŁAT za jego użytkowanie. Na mocy wyroku sądowego lokal został zlicytowany na LICYTACJI KOMORNICZEJ, a starsza pani miała NAKAZ OPUSZCZENIA I OPRÓŻNIENIA LOKALU oraz WYDANIE go prawowitemu właścicielowi.

Jakiekolwiek próby podjęcia negocjacji z lokatorką były znacznie utrudnione. Wizyty właściciela mieszkania kończyły się GROŹBAMI, NAPAŚCIAMI z ostrym narzędziem w ręku ze strony lokatorki oraz członka jej rodziny.

Lokatorka WYMIENIŁA ZAMKI w drzwiach, uniemożliwiając jakikolwiek dostęp do mieszkania prawowitemu Właścicielowi. DZIAŁANIA KOMORNICZE na podstawie nakazu o eksmisję również nie dały pozytywnego rozwiązania sprawy.

Dobrowolne opuszczenie lokalu wraz z próba bezskutecznego wyłudzenia pieniędzy od Właściciela mieszkania spowodowało, iż starsza pani wraz z członkiem rodziny WŁAMAŁA SIĘ w nocy do opuszczonego przez nią mieszkania, które zostało już wynajęte nowym lokatorom.

Włamanie odbyło się w asyście patrolu Policji. Na czas WYWAŻANIA DRZWI Policjanci stali piętro niżej, zaś po sforsowaniu pojawili się tuż za plecami człowieka, który już nie miał żadnych praw do przedmiotowego lokalu. Funkcjonariusze zezwolili byłym lokatorom na dalsze przebywanie w lokalu wraz z obecnymi – nowymi lokatorami. Ponadto funkcjonariusze pomagali naruszycielom przenosić meble, tak, aby obecni lokatorzy zostali w całkowicie pustym pokoju.

Najsmutniejszy w tej sytuacji jest fakt, iż Policja swoją decyzję podjęła na podstawie ustnego zapewnienia o zameldowaniu wraz z okazaniem dowodu osobistego, gdzie oczywiście widniał adres zameldowania.

Istotą sprawy jest to, iż zameldowanie służy tylko i wyłącznie do ewidencjonowania ludności i ma charakter administracyjny, w żadnym wypadku nie daje praw do lokalu, a tym bardziej prawa własności.

Firma CBBP działała W OBRONIE PRAWA WŁASNOŚCI! W OBRONIE MIENIA I MAJĄTKU WŁAŚCICIELA. Ostatecznie po kilku dniach starsza pani dobrowolnie opuściła mieszkanie wraz z członkiem rodziny, pozostawiając je do dyspozycji nowych lokatorów.

Rozstrzyganie sporu cywilno-prawnego leży tylko i wyłącznie po stronie Sądu. Funkcjonariusze PRZEKROCZYLI SWOJE UPRAWNIENIA.

Jakie konsekwencje niesie ze sobą źle skonstruowana ustawa oraz niekompetentne podejście polskich organów ścigania? Dlaczego posiadanie jest ważniejsze od prawa własności?

Czy Policjantom żal było starszej pani, która de facto sama zapracowała na sytuację zadłużając mieszkanie, czy zwyczajnie doszło do braku poszanowania własności, jaką jest mieszkanie zakupione zgodnie z prawem?

Ku przestrodze innym, wyciągając pomocną dłoń, w obronie prawa własności działa firma Centralne Biuro Bezpieczeństwa Personalnego.

W OBRONIE PRAWA WŁASNOŚCI CZ. 3

google my business logo
youtube logo
instagram logo